Dr Francisco Alves Gomes – wykład

.

26 stycznia 2021 r. dr Francisco Alves Gomes, wykładowca Podyplomowego Studium Literatury Centrum Komunikacji Społecznej, Literatury i Sztuk Wizualnych na Universidade Federal Roraima (UFRR/Brazylia), wygłosił online, w ramach cyklu „Brasilidades” przeznaczonego dla studentów drugiego stopnia portugalistyki UMCS, wykład pt.: „Region północny: historie i mapy - nieustanne zmiany”. Po wykładzie miała miejsce ożywiona dyskusja ze studentami.

    2021

    Data dodania
    26 stycznia 2021