dr Ewelina Podgajna


Komisja habilitacyjna


1. Przewodniczący – prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – Uniwersytet Warszawski
2. Sekretarz komisji – dr hab. Marcin Wichmanowski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
3. Recenzent – prof. dr hab. Jan Sielezin – Uniwersytet Wrocławski
4. recenzent – dr hab. Stanisław Stępka Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
5. recenzent – dr hab. Alicja Wójcik - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
6. członek komisji – dr hab. Arkadiusz Indraszczyk – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
7. członek komisji – dr hab. Wojciech Ziętara - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Harmonogram


1. Wszczęcie: 04.01.2019 r.
2. Powołanie Komisji: 05.02.2019 r.
3. Uchwała Komisji: 09.04.2019 r.
4. Uchwała Rady Wydziału: 12.04.2019 r.

 

Postępowanie zakończone