dr Ewelina Kancik-Kołtun wśród nagrodzonych w konkursie MNiSW

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, iż pracownica naszego Wydziału, dr Ewelina Kancik-Kołtun znalazła się w gronie laureatów konkursu MNiSW na stypendia dla młodych wybitnych naukowców. Tym samym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego doceniło wysoki poziom badań naukowych oraz imponujący dorobek badaczy z naszej Uczelni

dr Kancik-Kołtun jest adiunktem w Katedrze Administracji Publicznej Instytutu Nauk o Polityce i Administracji.

Laureatce serdecznie gratulujemy sukcesu!

    Aktualności

    Data dodania
    19 listopada 2019