Komisja habilitacyjna


1. przewodniczący komisji – prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – Uniwersytet Warszawski,
2. sekretarz komisji – dr hab. Jan Pleszczyński - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
3. recenzent – prof. dr hab. Jan Garlicki – Uniwersytet Warszawski,
4. recenzent – prof. dr hab. Janusz Adamowski – Uniwersytet Warszawski,
5. recenzent – prof. dr hab. Ewa Maj - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
6. członek komisji – prof. dr hab. Radosław Zenderowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
7. członek komisji – prof. dr hab. Iwona Hofman - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,


Harmonogram


1. Wszczęcie: 09.07.2014 r.
2. Powołanie Komisji: 07.10.2014 r.
3. Uchwała Komisji: 12.01.2015 r.
4. Uchwała Rady Wydziału: 23.01.2015 r.

 

Postępowanie zakończone