dr Dorota Strus


Komisja habilitacyjna


1. przewodniczący komisji – prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – Uniwersytet Warszawski,
2. sekretarz komisji – dr hab. Agata Ziętek - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
3. recenzent – dr hab. Andrzej Papuziński – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
4. recenzent – dr hab. Tomasz Grosse – Uniwersytet Warszawski,
5. recenzent – prof. dr hab. Marek Pietraś - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
6. członek komisji – dr hab. Robert Alberski – Uniwersytet Wrocławski,
7. członek komisji – dr hab. Wojciech Sokół - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.


Harmonogram


1. Wszczęcie: 25.05.2016 r.
2. Powołanie Komisji: 06.09.2016 r.
3. Uchwała Komisji:
4. Uchwała Rady Wydziału:

Postępowanie w toku

 

Załączniki