dr Dariusz Kondrakiewicz


Komisja habilitacyjna


 

1. Przewodniczący – prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – Uniwersytet Warszawski,
2. Sekretarz komisji – dr hab. Wojciech Ziętara – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
3. Recenzent – prof. dr hab. Bolesław Balcerowicz - Uniwersytet Warszawski,
4. recenzent – prof. dr hab. Andrzej Gałganek – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
5. recenzent – prof. dr hab. Czesław Maj - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie,
6. członek komisji – prof. dr hab. Mirosław Sułek – Uniwersytet Warszawski
7. członek komisji – prof. dr hab. Marek Pietraś - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 


Harmonogram


1. Wszczęcie: 28.01.2016 r.
2. Powołanie Komisji: 08.03.2016 r.
3. Uchwała Komisji: 17.05.2016 r.
4. Uchwała Rady Wydziału: 20.05.2016 r.

 

Postępowanie zakończone