dr Bogdan Borowik


Komisja habilitacyjna


1. przewodniczący komisji – prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – Uniwersytet Warszawski;
2. sekretarz komisji – dr hab. Krystyna Leszczyńska - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
3. recenzent – prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska – Uniwersytet Łódzki;
4. recenzent – prof. dr hab. Mieczysław Stolarczyk –Uniwersytet Śląski w Katowicach;
5. recenzent – prof. dr hab. Walenty Baluk - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
6. członek komisji – prof. dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz – Uniwersytet Warszawski;
7. członek komisji – prof. dr hab. Marek Pietraś - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,


Harmonogram


1. Wszczęcie: 26.06.2017 r. 
2. Powołanie Komisji: 05.09.2017 r. 
3. Uchwała Komisji: 19.12.2017 r.
4. Uchwała Rady Wydziału: 19.01.2018 r.

Postępowanie zakończone