dr Benon Gaziński


Komisja habilitacyjna


1. przewodniczący komisji – prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – Uniwersytet Warszawski;
2. sekretarz komisji – dr hab. Dariusz Kondrakiewicz - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
3. recenzent – dr hab. Elżbieta Kużelewska – Uniwersytet w Białymstoku;
4. recenzent – prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu;
5. recenzent – dr hab. Piotr Tosiek - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
6. członek komisji – dr hab. Beata Piskorska – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
7. członek komisji – prof. dr hab. Marek Pietraś - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,


Harmonogram


1. Wszczęcie: 12.04.2018 r.
2. Powołanie Komisji: 04.09.2018 r.
3. Uchwała Komisji: 18.02.2019 r.
4. Uchwała Rady Wydziału: 15.03.2019 r.

Postępowanie zakończone