dr Beata Surmacz


Komisja habilitacyjna


1. przewodniczący komisji – prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – Uniwersytet Warszawski,
2. sekretarz komisji – dr hab. Agata Ziętek - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
3. recenzent – prof. dr hab. Marian Haliżak – Uniwersytet Warszawski,
4. recenzent – dr hab. Przemysław Osiewicz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
5. recenzent – prof. dr hab. Marek Pietraś - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
6. członek komisji – prof. dr hab. Dariusz Popławski – Uniwersytet Warszawski,
7. członek komisji – prof. dr hab. Grzegorz Janusz - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,


Harmonogram


1. Wszczęcie: 05.08.2015 r.
2. Powołanie Komisji: 06.10.2015 r.
3. Uchwała Komisji: 15.12.2015 r.
4. Uchwała Rady Wydziału: 18.12.2015 r.

Postępowanie zakończone