dr Beata Piskorska


Komisja habilitacyjna


1. przewodniczący komisji – dr hab. Józef Tymanowski – Uniwersytet Warszawski;
2. sekretarz komisji – dr hab. Piotr Tosiek - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
3. recenzent – prof. dr hab. Mirosław Sułek – Uniwersytet Warszawski;
4. recenzent – prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak – profesor emeritus Uniwersytetu Wrocławskiego;
5. recenzent – dr hab. Beata Surmacz - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
6. członek komisji – dr hab. Anna Pacześniak – Uniwersytet Wrocławski;
7. członek komisji – prof. dr hab. Walenty Baluk - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

 


Harmonogram


1. Wszczęcie: 12.06.2017 r. 
2. Powołanie Komisji: 05.09.2017 r. 
3. Uchwała Komisji: 10.01.2018 r.
4. Uchwała Rady Wydziału: 19.01.2018 r.

Postępowanie zakończone