dr Bartosz Jóźwik

 


 HARMONOGRAM  


1. Wszczęcie: 03.01.2017 r.
2. Powołanie Komisji: 14.02.2017 r.
3. Uchwała Komisji: 06.07.2017 r. 
4. Uchwała Rady Wydziału: 13.07.2017 r. 


 KOMISJA HABILITACYJNA


 

1. Przewodniczący komisji - prof. Witold Jurek - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
2. Sekretarz komisji - dr hab. Teresa Bednarczyk - Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
3. Recenzent - prof. Ryszard Rapacki - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
4. Recenzent - prof. Krzysztof Malaga - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
5. Recenzent - prof. Maciej Bałtowski - Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
6. Członek komisji - dr hab. Jacek Batóg - Uniwersytet Szczeciński,
7. Członek komisji - dr hab Piotr Kozarzewski - Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie.