dr Barbara Fura

HARMONOGRAM


1. Wszczęcie: 05.02.2021 r.
2. Powołanie Komisji: 20.05.2021 r.
3. Uchwała Komisji:
4. Uchwała Rady Naukowej Instytutu: 


 KOMISJA HABILITACYJNA


 1. Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Marian Gorynia  – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;
2. Recenzent: dr hab. Hanna Adamkiewicz prof. PG – Politechnika Gdańska;
3. Recenzent: prof. dr hab. Piotr Dominiak – Politechnika Gdańska;
4. Recenzent: dr hab. Małgorzata Kożuch prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;
5. Recenzent:  prof. dr hab. Tadeusz Borys – Uniwersytet Zielonogórski;
6. Członek: prof. dr hab. Jerzy Węcławski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
7. Sekretarz: dr hab. Tomasz Kijek prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Załączniki