dr Anna Korzeniowska

HARMONOGRAM  


1. Wszczęcie: 21.05.2021 r.
2. Powołanie Komisji: 
3. Uchwała Komisji: 
4. Uchwała Rady Naukowej Instytutu: 

 

 

Załączniki