dr Anna Kalinowska-Żeleźnik


Komisja habilitacyjna


1. Przewodniczący – prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska - Uniwersytet Wrocławski
2. Sekretarz komisji – dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie 
3. Recenzent – dr hab. Dorota Piontek – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
4. recenzent – dr hab. Ewa Marciniak – Uniwersytet Warszawski
5. recenzent - dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
6. członek komisji – dr hab. Agnieszka Hess – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
7. członek komisji – prof. dr hab. Iwona Hofman - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Harmonogram


1. Wszczęcie: 25.02.2019 r.
2. Powołanie Komisji: 07.05.2019 r.
3. Uchwała Komisji: 08.10.2019
4. Uchwała Rady Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach: 05.11.2019

Postępowanie zakończone

    Autor
    Artur Popławski