dr Anna Granat


Komisja habilitacyjna


1. przewodniczący – prof. dr hab. Grażyna Habrajska – Uniwersytet Łódzki
2. sekretarz komisji – dr hab. Bogdan Borowik – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
3. recenzent – prof. dr hab. Radosław Pawelec – Uniwersytet Warszawski
4. recenzent – dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
5. recenzent – dr hab. Magdalena Piechota - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
6. członek komisji – prof. dr hab. Janusz Adamowski – Uniwersytet Warszawski
7. członek komisji – prof. dr hab. Iwona Hofman - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Harmonogram


1. Wszczęcie: 22.03.2019 r.
2. Powołanie Komisji: 03.07.2019 r.
3. Uchwała Komisji: 17.09.2019
4. Uchwała Rady Wydziału: 23.09.2019

Postępowanie zakończone