dr Aneta Dawidowicz


Komisja habilitacyjna


1. przewodniczący komisji – dr hab. Zbigniew Stawrowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
2. sekretarz komisji – dr hab. Krystyna Leszczyńska - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
3. recenzent – prof. dr hab. Stanisław Filipowicz – Uniwersytet Warszawski;
4. recenzent – prof. dr hab. Jan Sielezin – Uniwersytet Wrocławski;
5. recenzent – prof. dr hab. Włodzimierz Mich - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
6. członek komisji – prof. dr hab. Jacek Bartyzel – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
7. członek komisji – prof. dr hab. Marek Pietraś - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,


Harmonogram


1. Wszczęcie: 10.04.2017 r.
2. Powołanie Komisji: 06.06.2017 r.
3. Uchwała Komisji: 15.11.2017 r.
4. Uchwała Rady Wydziału: 15.12.2017 r.

Postępowanie zakończone