dr Aleksandra Kowalska

  HARMONOGRAM  


1. Wszczęcie: 25.04.2019 r.
2. Powołanie Komisji:10.09.2019 r.
3. Uchwała Komisji: 07.01.2020 r.
4. Uchwała Rady Naukowej Instytutu: 27.02.2020 r.

 


 

 KOMISJA HABILITACYJNA


1. Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Andrzej Czyżewski – Uniwersytet Zielonogórski

2. Sekretarz komisji - dr hab. Tomasz Kijek, prof. UMCS - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

3. Recenzent - prof. dr hab. Irena Ozimek – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

4. Recenzent – prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk  - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

5. Recenzent – prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska – Uniwersytet Gdański

6. Członek komisji - prof. dr hab. Maciej Urbaniak – Uniwersytet Łódzki

7. Członek komisji - prof. dr hab. Maciej Bałtowski - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie