dr Agnieszka Łukasik-Turecka


Komisja habilitacyjna


1. przewodniczący komisji – prof. dr hab. Janusz Adamowski – Uniwersytet Warszawski;
2. sekretarz komisji – dr hab. Danuta Kępa-Figura - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
3. recenzent – dr hab. Ewa Marciniak – Uniwersytet Warszawski;
4. recenzent – prof. dr hab. Bogusław Nierenberg – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
5. recenzent – dr hab. Grażyna Stachyra - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
6. członek komisji – prof. dr hab. Stanisław Michalczyk – Uniwersytet Śląski w Katowicach;
7. członek komisji – prof. dr hab. Iwona Hofman - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,


Harmonogram


1. Wszczęcie: 02.07.2018 r.
2. Powołanie Komisji: 04.09.2018 r.
3. Uchwała Komisji: 27.11.2018 r.
4. Uchwała Rady Wydziału: 14.12.2018 r.

Postępowanie zakończone