dr Agnieszka Lipska-Sondecka


Komisja habilitacyjna


1. przewodniczący komisji – prof. dr hab. Andrzej Antoszewski – Uniwersytet Wrocławski;
2. sekretarz komisji – dr hab. Piotr Tusiński - Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie;
3. recenzent – dr hab. Alfred Lutrzykowski – Uniwersytet Wrocławski;
4. recenzent – prof. dr hab. Ludwik Habuda –Uniwersytet Śląski w Katowicach;
5. recenzent – prof. dr hab. Andrzej Jaeschke - Uniwersytet Pedagogiczny im. Ken w Krakowie;
6. członek komisji – dr hab. Jacek Wojnicki – Uniwersytet Warszawski;
7. członek komisji – prof. dr hab. Andrzej Piasecki - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.


Harmonogram


1. Wszczęcie: 20.05.2015 r.
2. Powołanie Komisji: 01.09.2015 r.
3. Uchwała Komisji: 11.12.2015 r.
4. Uchwała Rady Wydziału: 19.01.2018 r.

Postępowanie zakończone