Dr Agnieszka Bochniarz

Harmonogram postępowania:

Wszczęcie postępowania 26.03.2019 r.
Powołanie Komisji            3.09.2019 r.
Uchwała Komisji            
Uchwała Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki