Dostępny UMCS

Tytuł projektu: „Dostępny UMCS”

Nr umowy: POWR.03.05.00-00-A040/19

Jednostka organizacyjna: Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego

Wartość projektu: 1 790 449,20 PLN

Termin realizacji: 01.02.2020-31.01.2022

Strona www projektuhttps://www.umcs.pl/pl/dostepny-umcs,18831.htm

    Autor
    Dorota Obydź