Dostęp do naukowych zbiorów cyfrowych

Uwaga Studenci i Pracownicy UMCS!
Zgodnie z  Zarządzeniem Nr 18/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Biblioteka UMCS jest zamknięta dla Czytelników, mimo to mają Państwo możliwość korzystania z zasobów elektronicznych z zachowaniem zasad korzystania z licencjonowanych E-zasobów.

Pracownicy i studenci UMCS mają dostęp do licencjonowanych zasobów elektronicznych z dowolnych komputerów poza siecią UMCS. Warunkiem połączenia jest posiadanie ważnego konta bibliotecznego. Przy logowaniu należy wpisać nr karty bibliotecznej oraz hasło konta bibliotecznego.

Wyniki wyszukiwań w bazach danych można kopiować na dysk oraz drukować w ilościach wskazujących na wykorzystanie do indywidualnych celów naukowych. Zabronione jest sekwencyjne, systemowe pobieranie danych oraz odpłatne udostępnianie zawartości elektronicznej osobom trzecim.

Jeżeli konto nie jest aktywne, prosimy o kontakt e-mailowy: cyrkul@umcs.lublin.pl.
W treści maila należy podać swoje dane: wydział, kierunek studiów i numer albumu (nr legitymacji).

E-zasoby:

E-zasoby-Wyszukiwarka baz danych

PRIMO wyszukiwarka naukowa

Biblioteka Cyfrowa UMCS

Bazy testowe:

Oxford Legal Research Library

Oxford Reference: Premium

University Press Scholarship Online

Oxford Handbooks Online

Bloomsbury Collections 

The Arcadian Library 

BLOOMSBURY CULTURAL HISTORY 

E-książki:

Znajdź e-booka
Wyszukiwarka wszystkich poniższych serwisów książkowych licencjonowanych przez UMCS oraz dostępnych w formie Open Access.
IBUKlibra
Z sieci UMCS możliwy jest obecnie dostęp do blisko 2000 pozycji z zakresu humanistyki, prawa, ekonomii, nauk społecznych, matematyczno-przyrodniczych i informatyki.
Każdy tytuł może być czytany jednocześnie przez pięć osób, a w przypadku 28 najczęściej wykorzystywanych tytułów – przez dziesięciu użytkowników.
Books De Gruyter Publishers
Ponad 90-tysięczna kolekcja akademickich e-książek wydawnictwa De Gruyter. Zbiór obejmuje wiele dziedzin, w tym z nauk humanistycznych i społecznych takich jak: architektura i design, sztuka, studia nad Azją i Pacyfikiem, historia, prawo, lingwistyka i semiotyka, prawo, muzyka i filozofia.
Academic Research Source eBooks - było EBSCO eBook Academic Collection
W kolekcji tej można czytać książki online – w formacie PDF lub przez czytnik EPU. Można korzystać również offline, pobierając (wypożyczając na 7 dni) książkę na własne urządzenie i czytając ją w programie Adobe Digital Editions. Wypożyczenie (pobranie) książki możliwe jest przy zalogowanie się na osobisty interfejs EBSCO-ebook Academic Collection. Za pierwszym razem trzeba utworzyć konto EBSCOhost z adresu https://auth.ebsco.zone/user/create - zarejestrowanie konta możliwe jest tylko w sieci UMCS, np. w Czytelni Informacji Naukowej BG UMCS.
Książki kupione decyzją Czytelnika (EBSCO-E-book Collection)
W roku 2019 zostało kupionych do zbiorów Biblioteki Głównej UMCS 52 tytułów książek elektronicznych.
ProQuest Ebook Central
Udostępnia pełnotekstowe, anglojęzyczne pozycje książkowe w wersji cyfrowej. Uniwersytet zakupił 163 tytuły, uprzednio wybrane przez pracowników naukowych. E-booki reprezentują nauki ścisłe i humanistyczne.
WILEY ONLINE LIBRARY Books
Kolekcja pełnotekstowych książek (2450 tytułów) wydawnictwa Wiley z zakresu: Science, Technology and Medicine oraz Humanities and Social Science.
Książki elektroniczne w licencjach krajowych
Wyszukiwarka książek elektronicznych w licencjach krajowych – pozwala wybrać jedną z 31 dziedzin tematycznych i 209 poddziedzin. Wybór dziedziny jest konieczny. Jeśli nie zostanie wybrana określona poddziedzina, wtedy wyświetli się cała dziedzina. Niniejsza wyszukiwarka będzie docelowo obejmować wszystkie książki dostępne w ramach licencji krajowych Elsevier, Springer i Wiley. Na razie można przeglądać 77 497 e-książek anglojęzycznych wydanych przez Springera w latach 2004-2018, 2515 e-książek wydanych przez Elseviera w latach 2011-2015 oraz 2449 e-książek wydanych przez Wileya w roku 2009 i 2015.
ScienceDirect Books
Wielodziedzinowy pakiet książek w ramach licencji krajowej Elsevier – licencja została rozszerzona o pakiet zawierający 838 monografii z roku 2013 oraz 803 wolumenów serii książkowych oraz poradników (handbooks) z lat 2011-2015.
Springerlink Books
Wielodziedzinowy pakiet książek w ramach licencji krajowej – blisko 150 tys. tytułów.

E-czasopisma:

Znajdź e-czasopisma. Lista A-Z
Wyszukiwarka A-Z-ExLibris prezentuje licencjonowane przez UMCS tytuły czasopism ze wszystkich poniższych kolekcji oraz dostępne w formie Open Access.
Platforma e-czasopism naukowych na UMCS
Platforma e-czasopism naukowych udostępnia 29 periodyków wydawanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Funkcjonują one w modelu Open Access na otwartych licencjach Creative Commons.
Portal czasopism naukowych
Właścicielem portalu jest Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Portal obsługuje i prezentuje obecnie pełną treść 48 periodyków i czasopism wydawanych elektronicznie we współpracy z różnymi ośrodkami naukowymi z całej Polski. Portal udostępnia czasopisma płatne oraz czasopisma w formacie open access. Portal jest zasobem licencjonowanym przez UMCS.
Czasopisma IMPAN
Czasopisma w wersji online wydawane przez Instytutu Matematyki Polskiej Akademii Nauk dostępne od 2001 r.
Czytelnia Czasopism Prawniczych
Licencjonowany dostęp do następujących tytułów:
Europejski Przegląd Sądowy
Finanse Komunalne
Glosa
Krajowa Rada Sądownictwa
Państwo i Prawo
Prawo Papierów Wartościowych
Prokurator
Przegląd Podatkowy
Przegląd Prawa Handlowego
Samorząd Terytorialny
American Chemical Society
Dostęp do 47 czasopism z pakietu ACS Web Editions, obejmującego roczniki od 1996 włącznie, czasopisma Chemical Engineering News Online oraz pakietu ACS Legacy Archives zawierającego starsze roczniki archiwalne.
American Institut of Physics - Scitation
APS Journals
Cambridge Journals
Czasopisma Cambridge University Press (CUP) są udostępniane w kolekcji FULL (337 tytułów).
Oxford University Press (OUP)
Obejmuje czasopisma bieżące oraz archiwa od 1996 r., z prawem bezterminowego dostępu do prenumerowanej kolekcji z okresu licencji na serwerze wydawcy.
JSTOR
Pełnotekstowy dostęp do archiwów czasopism jest licencjonowany w zakresie kolekcji matematyczno-statystycznej i humanistyczno-artystycznej. W wykazie czasopism w bazie JSTOR tytuły należące do licencjonowanej kolekcji nie mają żadnych oznaczeń i można z nich korzystać w pełnym zakresie. Pozostałe tytuły mają oznaczenie całkowicie lub częściowo ograniczające dostęp do pełnego tekstu.
OECD iLibrary
To platforma udostępniająca pełne teksty publikacji wydawanych przez: Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) – Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Serwis zawiera materiały w języku angielskim i/lub francuskim: książki, serie wydawnicze, raporty i tabele z danymi statystycznymi o krajach, biuletyny i czasopisma.
ScienceDirect
Czasopisma elektroniczne Elsevier dostępne z serwera wydawcy. Dostęp pełnotekstowy tylko do tych tytułów, które występują w ogólnokrajowej licencji akademickiej prowadzonej przez ICM.
SCOPUS
Interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych i medycznych. Dostęp do pełnotekstowych artykułów w zakresie licencjonowanych przez BG UMCS tytułów czasopism.
SringerLink
Czasopisma elektroniczne SpringerLink dostępne z serwera wydawcy. Dostęp pełnotekstowy tylko do tych tytułów, które występują w ogólnokrajowej licencji akademickiej, prowadzonej przez ICM.
Taylor & Francis Online
Platforma czasopism elektronicznych wydawanych przez grupę wydawniczą Taylor and Francis. Dostęp do e-źródeł z większości dyscyplin naukowych.
WILEY Online Library
Kolekcja pełnotekstowych czasopism wydawnictwa Wiley z zakresu: Science, Technology and Medicine oraz Humanities and Social Science.
HeinOnline Law Journal Library
Biblioteka amerykańskich czasopism o tematyce prawniczej oraz dostęp do pełnego amerykańskiego serwisu prawniczego.
Royal Society of Chemistry
Dostęp do pełnej kolekcji czasopism RSC (26 tytułów) oraz do archiwum zawierającego ponad 1 200 000 artykułów, opublikowanych w latach 1841-2004.
Web of Science (Web of Knowledge)
Baza cytowań z nauk ścisłych, społecznych i humanistycznych. Dostęp do pełnych tekstów artykułów w zakresie czasopism licencjonowanych przez Uczelnię.

    AKTUALNOŚCI

    Data dodania
    8 kwietnia 2020