Ostatnia aktualizacja
19.08.2022

Zamówienia publiczne

Dostawy podstawowych odczynników chemicznych i materiałów filtracyjnych

Poniżej przedstawiamy treść umowy dotyczącej dostawy odczynników i materiałów filtracyjnych, wymienionych w
załączonym formularzu asortymentowo-cenowym (ozn. sprawy PN/84-2021/DZP-p, numer kontraktu w SAP 4700000070, grupa zakupowa 40-0dczynniki podstawowe).
Umowa z 30.08.2021 r. obowiązuje do 30.08.2022 r.
Osoba do kontaktu realizująca umowę: Jolanta Guz, tel. (081) 537 57 01.

Załączniki