Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe jest skierowane do niepełnosprawnych studentów, doktorantów i absolwentów UMCS oraz ich asystentów. Porady są udzielane bezpłatne.

U nas uzyskasz pomoc w zakresie:

  • wyznaczenia ścieżki rozwoju zawodowego, zgodnego z Twoimi predyspozycjami i stanem zdrowia,
  • planowania edukacji i wizji pracy zawodowej, uwzględniającej Twoje możliwości,
  • rozwoju zainteresowań i odkrywania swych predyspozycji,
  • tworzenia dokumentów aplikacyjnych i procesu aktywizacji zawodowej.

Dowiesz się i pogłębisz wiedzę na temat:

  • wartości pracy i dalszych celów zawodowych,
  • pokonywania barier i stereotypów,
  • organizacji czasu i radzenia sobie ze stresem podczas poszukiwania pracy,
  • analizy ofert pracy,
  • opracowania dokumentów aplikacyjnych,
  • rozmowy o niepełnosprawności podczas procesu rekrutacji.

Kontakt

Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych
DS „Babilon” - pok. 9 i 10 (parter)
ul. Idziego Radziszewskiego 17, 20-036 Lublin

tel. (81) 537 58 90

Dyżury: poniedziałek – piątek, od godz. 9.00 do 13.00