Doktorantka WFiS stypendystką Prezydenta Lublina!

Jest nam niezwykle miło poinformować, że doktorantka Wydziału Filozofii i Socjologii mgr Magdalena Łata została stypendystką Prezydenta Miasta Lublina za realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej na rok 2019.

Cykl prac Pani Magdaleny pt. Człowiek kontra Natura oparty jest na formach abstrakcyjnych, które przede wszystkim mają służyć skupieniu uwagi na materialności prac i przekraczaniu granic między tym, co zewnętrzne a wewnętrzne, naturalne i sztuczne, osobiste i dotyczące całej cywilizacji. W pracy autorka zestawiła świat naturalnej tkaniny z tworzywami sztucznymi pozyskiwanymi z recyklingu. Poprzez taki zabieg skontrastowała, ale i pokazała nierozłączność w dzisiejszym świecie tego, co naturalne i tego, co stworzone przez człowieka w ilości tak ogromnej, że aż kłopotliwej dla ekologii.

W ramach projektu stypendialnego laureaci mogą zrealizować nowy projekt o charakterze artystycznym lub z zakresu upowszechniania kultury. 

    Aktualności

    Autor
    Hanna Bytniewska
    Data dodania
    25 czerwca 2019