Doktorantka Izabela Borkowska laureatką konkursu Nagroda Santander Universidades

W ramach współpracy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Santander Universidades przeprowadzony został konkurs skierowany do studentów studiów I stopnia (II i III rok), jednolitych magisterskich (II–V rok) i II stopnia, a także doktorantów kształcących się w szkole doktorskiej lub na studiach doktoranckich na 2, 3 lub 4 roku. O nagrodę ubiegali się studenci i doktoranci, którzy w roku akademickim poprzedzającym nabór wniosków uzyskali wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe i/lub prowadzili działalność społeczną.

Nagroda Santander Universidades dla najlepszych studentów i najlepszego doktoranta UMCS została przyznana jednorazowo w kwocie 2 500,00 zł brutto sześciu laureatom. Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się 101 osób.

Decyzją Komisji Konkursowej, stypendium w kategorii doktorant otrzymała doktorantka naszego Wydziału - Izabela Borkowska.

Fot. Studenckie Koło Naukowe Fotografii Przyrodniczej UMCS

Izabela Borkowska - doktorantką w Katedrze Fizjologii Roślin oraz Biofizyki Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS oraz Uniwersytetu Hasselt w Belgii. Badania naukowe, w których bierze udział mają za zadanie realizację celów badawczych określonych w projekcie pracy doktorskiej pt. „Funkcjonowanie aparatu fotosyntetycznego oraz metaboliczne i mikrobiologiczne mechanizmy obronne w metalofitycznej i niemetalofitycznej populacji Dianthus carthusianorum L. w odpowiedzi na ołów, kadm i nadmiar cynku". Badania te prowadzone są w ramach grantów indywidualnych dla młodych pracowników i doktorantów Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS oraz grantu BOF-BILA pozyskanego na trzy lata z Hasselt University, w ramach umowy o podwójny doktorat. W czasie studiów doktoranckich m.in. odbyła dwa 3-miesięczne staże w ośrodku zagranicznym oraz zaprezentowała wyniki badań na licznych konferencjach, uzyskując wyróżnienie za anatomiczne badania mikroskopowe. W bieżącym roku akademickim zajęła 1 miejsce w ogólnopolskim konkursie literackim JP II, co dalej? za pracę pt. „Analiza rozdziału 2 i 3 dzieła Jana Pawła II – Fides et Ratio”. W ramach działalności organizacyjnej i popularyzującej naukę i macierzysty Wydział, organizuje warsztaty w czasie takich wydarzeń jak: Festiwal Nauki, Noc Biologów oraz zajęcia dla szkół partnerskich.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

    Aktualności

    Autor
    Iwona Nogieć
    Data dodania
    14 grudnia 2020