Doktoranckie Koło Naukowe Analiz Rynkowych "DataScience"

Siedziba Organizacji:
Wydział Ekonomiczny
Pl. Marii Curie- Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Opiekun Organizacji:
dr hab. Tersesa Bednarczyk prof. nadzw. UMCS

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/158/2019