Dofinansowanie dla studentów kierunków praktycznych

Uwaga studenci kierunków praktycznych WE – Analityka Gospodarcza i Logistyka

W związku z zajęciami z przedmiotów Business Intelligence na kierunku Logistyka (1 rok, II stopień studiów) oraz przedmiotu Business Intelligence i Data Mining na kierunku Analityka Gospodarcza (2 rok, I stopień studiów) władze Wydziału Ekonomicznego podjęły decyzję o dofinansowaniuopłat za egzaminy certyfikujące oferowane przez producenta oprogramowania Tableau, które jest wykorzystywane podczas ww. zajęć dydaktycznych w ramach programu partnerskiego „Tableau AcademicProgram”.

Dofinansowanie obejmuje egzamin: Tableau Desktop ExamsàDesktop Specialist (https://www.tableau.com/support/certification). Egzamin ten jest dedykowany dla osób posiadających umiejętności w zakresie:

  • wykorzystywania różnorodnych źródeł danych w procesie analizy i wizualizacji biznesowej danych,
  • grupowania danych do postaci zagregowanych oraz wykonywania operacji/transformacji na zbiorach danych,
  • znajomości zaawansowanych technik wizualizacji danych w tym wizualizacji na mapach,
  • projektowania interaktywnych kokpitów menedżerskich, ułatwiających podejmowanie decyzji na podstawie danych.

Koszt egzaminu: 100$. Wysokość dofinansowania wynosi80%. Ogólne zasady kwalifikacji do dofinansowania: 1) o dofinansowanie mogą ubiegać się studenci kierunków AG i LOG WE UMCS, 2) pierwszeństwo mają osoby z wyższą oceną z ww. przedmiotów (BI oraz BIiDM), 3) liczba miejsc – po 5 na każdym z wymienionych kierunku studiów.

Informacje o egzaminach Tableau: https://www.tableau.com/support/certification

Informacje o zakresie egzaminu Desktop Specialist: https://www.tableau.com/learn/classroom/desktop-one

Przewodnik po egzaminie Desktop Specialist: https://mkt.tableau.com/files/DesktopSpecialist_ExamGuide.pdf

Przewodnik dla studentów: https://www.tableau.com/academic/student-certification

 

 

popupImg

    Aktualności

    Data dodania
    28 marca 2019