Dni i godziny zajęć nauk pływania semestr zimowy 2019/2020

WYKAZ TERMINÓW  NAUK PŁYWANIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2019/2020:

PONIEDZIAŁEK

17:00 – dzieci doskonalenie B JUREK

17:00 – dzieci NAUKA Z. Jasiński

17:45 – dzieci doskonalenie B. JUREK 

17:45 – dzieci doskonalenie Z. Jasiński

WTOREK

19:15 – dorośli doskonalenie M. Bagiński

ŚRODA

17:00 – dzieci NAUKA K. Żybura

17:00 – dzieci doskonalenie B. Jurek

17:00 – dorośli doskonalenie W. Dankiewicz

PIĄTEK

17:00 – dzieci doskonalenie J. Kubić

17:45 – dzieci doskonalenie J. Kubić

17:45dzieci NAUKA A. Górny

NIEDZIELA

16:15 – dzieci doskonalenie A. Górny

16:15 – dzieci doskonalenie J. Kubić

16:15 – dzieci NAUKA  M. Mazurek

17:00 – dzieci doskonalenie A. Górny

17:00 – dzieci doskonalenie J. Kubić

17:00 – dzieci doskonalenie M. Mazurek

17:45 – dzieci NAUKA A. Górny

17:45 – dzieci doskonalenie J. Kubić

17:45 – dzieci doskonalenie M. Mazurek