Dni i godziny zajęć nauk pływania semestr zimowy 2018/2019

WYKAZ TERMINÓW  NAUK PŁYWANIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2018/2019:

PONIEDZIAŁEK

17:00 – dzieci doskonalenie  B. JUREK (kontynuacja) 

17:00 – dzieci doskonalenie W. Dankiewicz (kontynuacja)

17:00 - dzieci nauka od podstaw Z. Jasiński NOWA GRUPA!!!

17:45 – dzieci doskonalenie  B. JUREK (kontynuacja)

17:45 – dorośli doskonalenie W. Dankiewicz (kontynuacja)

WTOREK

19:15 – dorośli doskonalenie M. Bagiński (kontynuacja)

ŚRODA

17:00 – dzieci nauka K. Żybura (kontynuacja)

17:00 – dzieci doskonalenie B. Jurek (kontynuacja)

17:00 – dorośli doskonalenie W. Dankiewicz (kontynuacja)

PIĄTEK

17:00 – dzieci doskonalenie J. Kubić (kontynuacja)

17:45 – dzieci doskonalenie J. Kubić (kontynuacja)

17:45dzieci nauka od podstaw A. Górny

NIEDZIELA

16:15 – dzieci doskonalenie A. Górny (kontynuacja)

16:15 – dzieci doskonalenie J. Kubić (kontynuacja)

16:15 – dzieci nauka od podstaw M. Ogórek

17:00 – dzieci doskonalenie A. Górny (kontynuacja)

17:00 – dzieci doskonalenie J. Kubić (kontynuacja)

17:00 – dzieci doskonalenie M. Ogórek (kontynuacja)

17:45 – dzieci doskonalenie A. Górny (kontynuacja)

17:45 – dzieci doskonalenie J. Kubić (kontynuacja)

17:45 – dzieci doskonalenie M. Ogórek (kontynuacja)