Dni i godziny zajęć nauk pływania semestr letni 2018/2019

WYKAZ TERMINÓW  NAUK PŁYWANIA W SEMESTRZE LETNIM 2018/2019:

PONIEDZIAŁEK

17:00 – dzieci doskonalenie B Jurek (kontynuacja)

17:00 – dzieci doskonalenie W. Dankiewicz (kontynuacja)

17:00 – dzieci doskonalenie  Z. Jasiński (kontynuacja)

17:45 – dzieci doskonalenie B. Jurek (kontynuacja)

17:45 – dorośli doskonalenie W. Dankiewicz (kontynuacja)

WTOREK

19:15 – dorośli doskonalenie M. Bagiński (kontynuacja)

ŚRODA

17:00 – dzieci doskonalenie K. Żybura (kontynuacja)

17:00 – dzieci doskonalenie B. Jurek (kontynuacja)

17:00 – dorośli doskonalenie W. Dankiewicz (kontynuacja)

PIĄTEK

17:00 – dzieci doskonalenie J. Kubić (kontynuacja)

17:45 – dzieci doskonalenie J. Kubić (kontynuacja)

17:45 – dzieci doskonalenie A. Górny (kontynuacja)

NIEDZIELA

16:15 – dzieci doskonalenie A. Górny (kontynuacja)

16:15 – dzieci doskonalenie J. Kubić (kontynuacja)

16:15 – dzieci doskonalenie M. Ogórek

17:00 – dzieci doskonalenie A. Górny (kontynuacja)

17:00 – dzieci doskonalenie J. Kubić (kontynuacja)

17:00 – dzieci doskonalenie M. Ogórek (kontynuacja)

17:45 – dzieci NAUKA OD PODSTAW A. Górny NOWA GRUPA!!!

17:45 – dzieci doskonalenie J. Kubić (kontynuacja)

17:45 – dzieci doskonalenie M. Ogórek (kontynuacja)