Dni i godziny zajęć nauk pływania semestr letni 2017/2018

WYKAZ TERMINÓW  NAUK PŁYWANIA W SEMESTRZE LETNIM 2017/2018:

PONIEDZIAŁEK

17:00 – dzieci doskonalenie M. Zimna (kontynuacja)

17:00 – dzieci doskonalenie W. Dankiewicz (kontynuacja)

17:45 – dzieci doskonalenie  M. Zimna (kontynuacja)

17:45 – dorośli doskonalenie W. Dankiewicz (kontynuacja)

WTOREK

19:15 – dorośli doskonalenie M. Bagiński (kontynuacja)

ŚRODA

17:00 – dzieci nauka A. Biaduń (kontynuacja)

17:00 – dzieci doskonalenie A. Kołodziejczyk (kontynuacja)

17:00 – dzieci doskonalenie B. Jurek (kontynuacja)

17:00 – dorośli doskonalenie W. Dankiewicz (kontynuacja)

PIĄTEK

17:00 – dzieci doskonalenie J. Kubić (kontynuacja)

17:45 – dzieci doskonalenie J. Kubić (kontynuacja)

17:45 – dzieci nauka A. Górny NOWA GRUPA!!!

NIEDZIELA

16:15 – dzieci  doskonalenie A. Górny (kontynuacja)

16:15 – dzieci doskonalenie J. Kubić (kontynuacja)

16:15 – dzieci doskonalenie M. Bagiński (kontynuacja)

17:00 – dzieci doskonalenie A. Górny (kontynuacja)

17:00 – dzieci doskonalenie J. Kubić (kontynuacja)

17:00 – dzieci doskonalenie M. Bagiński (kontynuacja)

17:45 – dzieci nauka A. Górny (kontynuacja)

17:45 – dzieci doskonalenie J. Kubić (kontynuacja)

17:45 – dzieci doskonalenie M. Bagiński (kontynuacja)