Dlaczego warto u nas studiować?

  • Studia są dostosowane do potrzeb rynku pracy, co gwarantuje uzyskanie wysokich kwalifikacji, niezbędnych w przyszłej pracy.
  • Wydział prężnie współpracuje z ośrodkami naukowymi, firmami oraz przemysłem w kraju i za granicą, np. z Ames Laboratory Iowa State University (USA), University of Warwick (Wielka Brytania), CNRS Grenoble (Francja), Max Born Institute w Berlinie (Niemcy), Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych w Dubnej (Rosja), Instytutem Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, Instytutem Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu, ETH Zurich, Department of Computer Science (Szwajcaria), Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Centrum Badań Kosmicznych w Warszawie, Instytutem Agrofizyki PAN w Lublinie, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, "WSK - PZL Świdnik", Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Zakładem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Lublinie (ZETO), Urzędem Statystycznym w Lublinie, Instytutem Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Actuarial and Insurance Solutions, Infinite, CompuGroup Medical, Britenet, Emperia Info, Simple S.A.
  • Wydział organizuje staże i praktyki w wiodących firmach Lubelszczyzny oraz ogólnopolskich ośrodkach naukowych.
  • Studenci mają możliwość korzystania z pracowni badawczych wyposażonych w najnowocześniejszą aparaturę, np. skaningowy mikroskop tunelowy (STM), urządzenie do pomiaru fotoemisji z kontową i spinową rozdzielczością (SARPES), spektrometry i spektrofotometry, latający kopter DRON, skaner i drukarka 3D, roboty humanoidalne, superkomputer Solaris, dzięki któremu możliwe jest rozwiązywanie problemów obliczeniowych wymagających potężnych zasobów.
  • Wydział posiada bardzo dobrze wyposażone pracownie dydaktyczne, m.in. specjalistyczną pracownię optometryczną oraz pracownię fizyki medycznej. Znajduje się w nich aparatura tej samej klasy, co obecnie wykorzystywana przez lekarzy do diagnostyki chorób.
  • Przy Wydziale działa Akademia Sieciowa CISCO, która w ramach studiów podyplomowych prowadzi szkolenia z zakresu sieci komputerowych, oprogramowania i monitoringu. Wydział uczestniczy też w programie IT Academy Advanced Level oraz posiada status autoryzowanego ośrodka szkoleniowego Microsoft.
  • Wydział posiada klaster obliczeniowy SOLARIS, dzięki któremu prowadzone są badania nad wykorzystaniem superkomputerów w symulacjach cyfrowych zjawisk przyrodniczych oraz przetwarzaniu danych przestrzennych.
  • Wydział prowadzi różnego rodzaju otwarte formy prezentacji i popularyzacji nauki, m.in. "Pokazy z Fizyki", konkurs "Rok przed maturą", otwarte wykłady "Wiosna z astrofizyką", "Fizyka jest OK!", zajęcia dla młodzieży szkół średnich "Fizyka na szóstkę", "Spotkania z fizyką", "Koło dla Olimpijczyków", Ogólnopolskie Sympozjum Młodych Matematyków, Potyczki Matematyczne, Warsztaty Maturalne i wykłady popularyzujące matematykę w szkołach regionu lubelskiego. W korytarzach budynku Instytutu Fizyki można zwiedzać interaktywne Muzeum Fizyki.
  • W Instytucie Informatyki opracowywane są technologie komputerowe wspomagające leczenie niepłynności mowy oraz prowadzone są badania nad autyzmem z wykorzystaniem aparatury EEG.