Dla studentów

Szanowni Państwo,

przypominamy, iż w Dziekanacie (pok.038) czekają do odbioru skierowania na praktykę dla następujących kierunków:

Lingwistyka Stosowana, licencjat nabór 2011/12 , praktyka przedmiotowa ciągła z I języka 
Historia z WOS, licencjat nabór 2011/12, praktyka przedmiotowa ciągła z historii w gimnazjum 
Anglistyka, licencjat nabór 2011/12, praktyka przedmiotowa ciągła z języka angielskiego w gimnazjum
Historia, II stopień, nabór 2012/13, praktyka przedmiotowa ciągła z historii w LO
Logopedia, II stopień, nabór 2012/13, praktyka ogólnopedagogiczna ciągła
26 sierpnia 2013 r. 

Szanowni Państwo,

Przekazujemy informację dotyczącą skierowania na praktykę na praktykę dla studentów/ek następujących kierunków:

1) Filologia germańska, I stopień, nabór 2011/12:
praktyka przedmiotowa ciągła 6 tyg/120 godz. w terminie 02.09- 11.10.2013  - odbiór od 26.08, pok.031 Dziekanat

2) Filologia germańska, l stopień, nabór 2012/13 : 
praktyka ogólnopedagogiczna ciągła 2 tyg/36 godz. w terminie 09.09- 20.09.2013  -odbiór od 29.08. pok.031 Dziekanat
3) Lingwistyka stosowana, I stopień, nabór 2012/13
praktyka ogólnopedagogiczna ciągła 2 tyg/36 godz. w terminie 09.09- 20.09.2013  - odbiór od 29.08. pok.031 Dziekanat
4) Historia, I stopień, nabór 2012/13: 
praktyka ogólnopedagogiczna ciągła 2 tyg/36 godz. w terminie 09.09- 20.09.2013 - odbiór od 29.08. pok.031 Dziekanat

5) Logopedia z audiologią, I stopień, nabór 2012/13
praktyka ogólnopedagogiczna ciągła 2 tyg/30 godz. w terminie 23.09- 04.10.2013 odbiór od 29.08. pok.031 Dziekanat

Skierowanie wystawione jest w dwóch egzemplarzach, z których jeden student powinien pozostawić w szkole, natomiast drugie, z potwierdzeniem wpływu do szkoły, należy przekazać do Dziekanatu (pok.031).

Przypominamy, iż dzienniczki praktyk dostępne są online na platformie: pwh.umcs.pl
19 sierpnia 2013 r.

Szanowni Państwo,
informujemy o terminach praktyk projektowych dla studentek/ów Wydziału Pedagogiki i Psychologii:

- Oligofrenopedagogika, I stopień, nabór 2011/12:
praktyka ciągła w szkole specjalnej, 2 tyg/ 45 godz. w terminie 16.09- 27.09.2013
- Tyflopedagogika, I stopień, nabór 2011/12:
praktyka ciągła w szkole dla słabowidzących, 2 tyg/45 godz. w terminie 16.09- 27.09.2013
-Oligofrenopedagogika, II stopień, nabór 2012/13:
praktyka ciągła w SOSW dla upośledzonych umysłowo, 2 tyg/40 godz. w terminie 16.09- 27.09.2013
-Pedagogika wczesnoszkolna, I stopień, nabór 2011/12:
praktyka ciągła w kl.1-3 szkoły podstawowej, 4 tyg./90 godz. w terminie 16.09- 11.10.2013
-Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, II stopień, nabór 2012/13:
praktyka ciągła w kl.1-3 szkoły podstawowej, 2 tyg/ 50 godz. w terminie 16.09- 29.09.2013
-Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, I stopień, nabór 2012/13:
praktyka ciągła w kl.1-3 szkoły podstawowej, 1 tydz./25 godz. w terminie 23.09- 29.09.201315 lipca 2013 r.

Szanowni Państwo,
informujemy o terminach praktyk realizowanych w ramach projektu:
Filologia germańska, l stopień, nabór 2012/13 : 
praktyka ogólnopedagogiczna ciągła 2 tyg/36 godz. w terminie 09.09- 20.09.2013 
- Lingwistyka stosowana, I stopień, nabór 2012/13
praktyka ogólnopedagogiczna ciągła 2 tyg/36 godz. w terminie 09.09- 20.09.2013 
- Historia, I stopień, nabór 2012/13: 
praktyka ogólnopedagogiczna ciągła 2 tyg/36 godz. w terminie 09.09- 20.09.2013 
Logopedia z audiologią, I stopień, nabór 2012/13
praktyka ogólnopedagogiczna ciągła 2 tyg/30 godz. w terminie 23.09- 04.10.2013
-Logopedia z audiologią, II stopień, nabór 2012/13
praktyka ogólnopedagogiczna ciągła 2 tyg/36 godz. w terminie 01.10- 14.10.2013

- Filologia angielska, I stopień, nabór 2011/12:
praktyka przedmiotowa ciągła 6 tyg/ 108 godz. w terminie 16.09- 25.10.2013 
- Filologia angielska, II stopień, nabór 2012/13
praktyka przedmiotowa ciągła 2 tyg/40 godz. w terminie 04.11- 18.11.2013  
- Filologia germańska, I stopień, nabór 2011/12:
praktyka przedmiotowa ciągła 6 tyg/120 godz. w terminie 02.09- 11.10.2013
- Filologia germańska, II stopień, nabór 2012/13:
praktyka przedmiotowa ciągła 2 tyg/30 godz. w terminie 14.10- 25.10.2013
- Filologia polska, I stopień, nabór 2011/12:
praktyka przedmiotowa ciągła z jęz.polskiego w SP 3 tyg/ 54 godz. w terminie 09.09- 27.09.2013
- Filologia rosyjska, I stopień, nabór 2011/12:
praktyka przedmiotowa ciągła  6 tyg/114 godz. w terminie 02.09- 11.10.2013
- Filologia rosyjska, II stopień, nabór 2012/13:
praktyka przedmiotowa ciągła 2 tyg/40 godz. w terminie 09.09- 20.09.2013 
- Lingwistyka stosowana, I stopień, nabór 2011/12:
praktyka przedmiotowa ciągła 6 tyg/114 godz.  w terminie 16.09- 31.10.2013
- Historia z WOS, I stopień, nabór 2011/12:
praktyka przedmiotowa ciągła z historii w gimnazjum 3 tyg/54 godz. w terminie 16.09- 04.10.2103
 - Historia, II stopień, nabór 2012/13:
praktyka przedmiotowa ciągła 3 tyg/60 godz. w terminie 23.09- 11.10.2013 
- Filologia romańska francuski+ włoski, I stopień, nabór 2011/12:
praktyka przedmiotowa ciągła z I języka 3 tyg/ 54 godz. w terminie 09.09- 27.09.2013
praktyka przedmiotowa ciągła z II języka 1 tydz/18 godz. w terminie 30.09- 04.10.2013
Filologia romańska hiszpański+ francuski, I stopień, nabór 2011/12:
praktyka przedmiotowa ciągła z II języka 1 tydz/ 18 godz. w terminie 16.09- 20.09.2013
praktyka przedmiotowa ciągła z I języka 3 tyg/54 godz. w terminie 23.09- 11.10.2013 
- Filologia romańska, II stopień, nabór 2012/13  grupa B1:
 
praktyka przedmiotowa ciągła z jęz. hiszpańskiego 3 tyg/60 godz. w terminie 09.09- 27.09.2013
- Filologia romańska, 
II stopień, nabór 2012/13  grupa B2:
 
praktyka przedmiotowa ciągła z jęz. francuskiego 3 tyg/ 60 godz. w terminie 09.09- 27.09.2013
12 marca 2013 r.

Szanowni Państwo,
informujemy, iż nastąpiła  zmiana terminu praktyki z języka polskiego w szkole gimnazjalnej  (1 tydzień /18 godzin)  dla Filologii Rosyjskiej  (licencjat nabór 2010) .
Praktyka została przesunięta na 08.04 - 12.04.2013 r.14 listopada 2012 r.

Szanowni Państwo
informujemy, iż skierowania na praktykę z języka polskiego w terminie 03.12 - 21.12.2012 r.  (Filologia Polska z Historią) będą do odbioru w Dziekanacie  od dnia 15 listopada.


30 października 2012 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż skierowania na praktykę z języka polskiego w szkole podstawowej w terminie12.11- 30.11.2012 r. (Filologia Polska z WOK) czekają do odbioru w Dziekanacie, pok. 031.

 


5 października 2012 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż skierowania na praktykę ciągłą z języka polskiego  w szkole podstawowej w terminie 15.10- 02.11.2012 r. (Filologia Polska z Logopedią)  wydawane są od dnia dzisiejszego w Dziekanacie (pok. 031).

 


24 sierpnia 2012 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż skierowania na praktykę z języka angielskiego w terminie 17.09- 26.10.2012r., wydawane będą od 03.09.2012 r. w Dziekanacie (pok.031).

 


8 sierpnia 2012 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż materiały na praktykę , tj. Niezbędnik studenta/-ki na praktykach orazskierowanie na praktykę będą do odbioru w Dziekanacie (pok.031) w terminach:

od 20.08.2012 r. - dla osób rozpoczynających praktykę przedmiotową w okresie 03.09- 10.09.2012

od 27.08.2012 r. -dla osób rozpoczynających praktykę  przedmiotową w okresie 17.09 -24.09.2012

od 27.08.2012 r. - dla osób rozpoczynających praktykę ogólnopedagogiczną

Skierowanie wystawione jest w dwóch egzemplarzach, z których jeden student powinien pozostawić w szkole, natomiast drugie, z potwierdzeniem wpływu do szkoły, należy przekazać do Dziekanatu (pok.031).

Informacje o przydziałach są dostępne w Dziekanacie ( tel. 81 537 27 54 )  oraz biurze projektu ( tel.537 28 72 ). Dodatkowo listy z przyporządkowaniem do szkół zostaną wywieszone w dniu 16 sierpnia w gablotach informacyjnych przed sekretariatami poszczególnych instytutów.

Na listach znajduje się nazwisko opiekuna i nazwa szkoły. Prosimy o skontaktowanie się ze swoim opiekunem przez platformę www.pwh.umcs.pl przed rozpoczęciem praktyk.

  


13 września 2011 r.

Szanowni Państwo,

przypominamy, iż w biurze projektu czekają do odbioru materiały na praktykę. Dla każdego studenta/tki przygotowaliśmy Niezbędnik oraz dzienniki praktyk.

Zapraszamy w godzinach 11-15.

Pytania dotyczące przebiegu i zaliczania praktyki proszę kierować do opiekunów praktyki poprzez platformę: www.pwh.umcs.pl

 


7 września 2011 r.

Szanowni Państwo,

praktyka przedmiotowa dla Lingwistyki SUM zostanie zrealizowana w terminie 03.10- 14.10.2011 r.

Zapraszamy do biura projektu po odbiór Niezbędników oraz dzienniczków praktyk.

  


9 sierpnia 2011 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż  studentki i studenci  Filologii Polskiej  objęci projektem realizują praktyki pedagogiczne w następujących terminach:

Licencjat nabór 2010/11 (wszystkie specjalizacje) – praktyka ogólnopedagogiczna ciągła 

2 tyg./36 godz.  – 26.09- 07.10.2011 r.

SUM nabór 2010/11 – praktyka przedmiotowa ciągła 2 tyg/36 godz. - luty/marzec 2012 r. 

   


20 czerwca 2011 r.

Szanowni Studenci i Studentki

Aby ułatwić Państwu odbywanie praktyk  przygotowany został  Niezbędnik studenta/-ki na praktykach,który będzie do odbioru od 22 sierpnia 2011 r.

Wszystkie  materiały dydaktyczne  zawarte w Niezbędniku  zostaną wkrótce  zamieszczone  na platformiewww.pwh.umcs.pl  w zakładce "Dla praktykantów" (dostęp po zalogowaniu).

 


2 czerwca 2011 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż listy z przyporządkowaniem studentów do szkół w których odbędą praktyki ogólnopedagogiczne wywieszone zostały w gablotach informacyjnych przed sekretariatami poszczególnych instytutów, jak również są dostępne do wglądu w dziekanacie. Na listach znajdą Państwo nazwisko opiekuna praktyki i numer kontaktowy do szkoły. Prosimy o skontaktowanie się ze swoim opiekunem 2 tygodnie przed rozpoczęciem praktyk celem ustalenia indywidualnego harmonogramu odbywania praktyk.

Idąc do szkoły, student powinien zabrać ze sobą skierowanie na praktyki, które będzie do odbioru z Dziekanatu od dnia 06.06.2011r. Skierowanie zostanie wystawione w dwóch egzemplarzach, z których jeden student powinien przekazać  szkole w której będzie odbywał praktykę, natomiast drugie z potwierdzeniem wpływu do szkoły, należy przekazać do Dziekanatu (pok. 031)

Informujemy, iż zmiany w przyporządkowaniu studentów do szkół są możliwe tylko i wyłącznie w  sytuacjach wyjątkowych i uzasadnionych . Przypadki takie będą rozpatrywane indywidualnie z Biurem Projektu. Przed zgłoszeniem takiej sytuacji proszę postarać się znaleźć studenta, który się z Państwem zamieni na miejsce odbywania praktyk. Dokonywanie zmian będzie możliwe tylko do 06.06.2011r.

 


2 czerwca 2011 r.

Szanowni Państwo,

Ponizej zamieszczamy terminy praktyki ogólnopedagogicznej (36 godzin, 2 tygodnie):

Instytut Filologii Polskiej: 26.09 - 07.10.2011

Instytut Filologii Romańskiej: 05.09 - 16.09.2011

Instytut Germanistyki: 19.09 - 30.09.2011

Instytut Filologii Słowiańskiej: 19.09 - 30.09.2011

Instytut Historii: 03.10 - 14.10.2011

 


25 maja 2011r.

Szanowni Studenci i Studentki,

Uprzejmie informujemy, iż obsługa studentów w Biurze Projektu odbywa się codziennie w godzinach13.00-15.00.

 


24 marca 2011 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniach 24 - 31 marca 2011r. prowadzona jest rekrutacja studentów na praktyki pedagogiczne realizowane w ramach projektu.

Poniżej zamieszczamy wzory dokumentów rekrutacyjnych oraz Regulamin praktyk pedagogicznych. Jednocześnie informujemy, iż dokumenty te dostępne są również w zakładce Do pobrania.

Dokumenty rekrutacyjne dla studentów:

Formularz zgłoszeniowy studenta

Deklaracja uczestnictwa studenta

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych studenta

Człowiek - najlepsza inwestycja