Dla pracowników administracji

Problemy z obsługą systemu USOS, prosimy zgłaszać do osób odpowiedzialnych za dany zakres.

Problemy merytoryczne:  

Problemy techniczne:  
tel. 81 537 57 69
usos@umcs.pl