Zarządzenie w sprawie okresowego zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego

Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z nowym Zarządzeniem Rektora UMCS w sprawie okresowego zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego z tytułu pozyskania środków zewnętrznych na badania naukowe.

Wprowadzenie niniejszego aktu ma na celu zmotywowanie pracowników do częstszego występowania o środki zewnętrzne dofinansowujące realizację różnych badań, zadań, projektów itp.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2017 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

    Dla pracowników

    Data dodania
    29 czerwca 2017