Szlachetna Paczka

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, tak jak w poprzednim roku przyłączył się do ogólnopolskiej akcji "Szlachetna Paczka". Jest to projekt pomocy bezpośredniej, w którym darczyńcy przygotowują paczki dla rodzin w potrzebie.

W zeszłym roku nasza Uczelnia, dzięki Państwa pomocy, wspomogła jedną rodzinę. W tym roku również postanowiliśmy pomóc losowo wybranej rodzinie z Lublina. Jej opis znajdą Państwo pod linkiem: http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2014/1202/095047-opis-rodziny.pdf

W imieniu organizatorów serdecznie zachęcamy do włączenia się do akcji. Dary można przynosić do Biura Promocji UMCS – Rektorat, XIII piętro, pokój 1313 do dnia 11 grudnia br. do godz. 11.00. Rzeczy, które Państwo zechcą ofiarowaćpowinny być nowe lub bez śladów użytkowania.

Więcej informacji na temat "Szlachetnej Paczki": http://www.umcs.pl/pl/umcs-aktualnosci,1,szlachetna-paczka-na-umcs-przylacz-sie-do-akcji,19533.chtm

    Dla pracowników

    Data dodania
    4 grudnia 2014