Kurs przygotowujący do certyfikatu IELTS

Szanowni Państwo, Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS zaprasza studentów, doktorantów oraz pracowników Uczelni na uniwersyteckie kursy przygotowujące do międzynarodowych egzaminów certyfikatowych, w tym również do prestiżowego międzynarodowego testu IELTS Academic o ogromnej popularności i światowej renomie.

Certyfikat IELTS to przepustka do życia, studiów i pracy (również naukowej) na całym świecie. Jest on uznawany przez ponad 9000 instytucji, w tym wiodące uczelnie i organizacje w Wielkiej Brytanii, Europie, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii. Międzynarodowy certyfikat IELTS potwierdza posiadanie wymaganych umiejętności językowych niezbędnych do studiowania, pracy czy zamieszkania w tych krajach oraz daje przewagę nad innymi w budowaniu swojej kariery zawodowej.

Polskie uczelnie uznają certyfikat IELTS za podstawę do zwolnienia z wewnętrznych egzaminów i lektoratów z języka angielskiego, a także w procesie przyznawania punktów w międzynarodowych programach studenckich, takich jak Erasmus+. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego honoruje certyfikat IELTS jako dokument zwalniający z egzaminu z języka angielskiego w postępowaniu doktorskim.

Cały egzamin trwa ok. trzech godzin i ocenia następujące kompetencje językowe: rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, pisanie i mówienie.
Wyniki są dostępne już po trzynastu dniach.

Kurs do IELTS Academic obejmuje 90 godzin zajęć we wtorki i czwartki w godz.: 18.15-19.45. Rozpoczyna się już 3 listopada 2016 i kosztuje 1197 zł (możliwa płatność w ratach).
Termin wpłat: do 21 października br.. Dane do przelewu znajdują się na stronie www.kursy.umcs.pl


Zaprasza:
Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych  UMCS
ul. Radziszewskiego 18 p. 2 (DS. 'Amor')
20-031 Lublin   tel. 81 533 33 63
www.kursy.umcs.pl
kursy@umcs.pl

    Dla pracowników

    Data dodania
    11 października 2016