Komunikat z obrad Konwentu UMCS - 6 grudnia 2013 r.

6 grudnia 2013 r. odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu UMCS, tym razem poświęcone obchodom 70-lecia Uniwersytetu.

Władze Uczelni reprezentowali: prof. Stanisław Michałowski, Rektor UMCS, prof. dr hab. Ryszard Dębicki, Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, prof. sztuk. muz. Urszula Bobryk, Prorektor ds. Studenckich, oraz Grażyna Fiok, Kanclerz UMCS. W obradach uczestniczyli ponadto: Przewodniczący Konwentu - prof. dr hab. Marian Harasimiuk, Prezydent Lublina - dr Krzysztof Żuk, z-ca Prezydenta Lublina - dr Katarzyna Mieczkowska-Czerniak, Starosta Lubelski - Paweł Pikula, Bogdan Kawałko - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego (reprezentujący Marszałka Województwa Lubelskiego), Joanna Szot (reprezentująca Wojewodę Lubelskiego), Zygmunt Kwiatkowski - Prezes Stowarzyszenia Absolwentów UMCS, Zygmunt Nasalski - Dyrektor Muzeum Lubelskiego, Ilona Skibińska-Fabrowska - Dyrektor NBP Oddział w Lublinie, Marek Dalmata - Dyrektor Banku Rozwoju Eksportu, Zbigniew Kmicic - Prezes Związku Pracodawców Ziemi Lubelskiej, Krzysztof Cichoń - reprezentujący ZA Puławy, Maciej Maniecki - Prezes Rady Przedsiębiorczości Lubelszczyzny, Grzegorz Dębiec - Prezes spółki Transhurt, Bogdan Walko - Prezes PGF Cefarm-Lublin, oraz Jan Jarmołowicz - Prezes MUSI Lublin.

Przewodniczący Konwentu UMCS prof. Marian Harasimiuk przywitał zgromadzonych gości i oddał głos JM Rektorowi prof. Stanisławowi Michałowskiemu, który przedstawił program obchodów 70-lecia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Wśród proponowanych wydarzeń i inicjatyw znajdują się m.in.:

 • Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich,
 • regionalne spotkanie Narodowego Centrum Nauki,
 • nadanie godności doktorów honoris causa,
 • akcja „Absolwenci UMCS swojej Chatce”, mająca na celu zebranie środków finansowych na remont sali widowiskowej ACK UMCS „Chatka Żaka”,
 • zjazd absolwentów UMCS,
 • piknik pracowników w Ogrodzie Botanicznym UMCS,
 • prezentacja w lubelskich mediach sylwetek byłych i obecnych pracowników UMCS oraz absolwentów pod nazwą „Twarze UMCS”,
 • Noc Uniwersytetów,
 • publikacje („Zarys monografii UMCS”, „UMCS we wspomnieniach”, nowa edycja wydawnicza fraszek autorstwa Sergiusza Riabinina),
 • słownik biograficzny absolwentów UMCS w wersji elektronicznej,
 • przygotowanie popiersia Rektora prof. Leopolda Seidlera oraz odnowienie istniejących już popiersi rektorów i profesorów,
 • cykl artykułów o UMCS w „Kurierze Lubelskim”,
 • wydanie limitowanej edycji znaczków pocztowych,
 • cykl imprez kulturalnych, sportowych i naukowych pod nazwą: „UMCS mieszkańcom Lublina”,
 • koncert zespołów polonijnych,
 • przygotowanie statuetek Patronki Uniwersytetu dla gości honorowych i zasłużonych pracowników UMCS,
 • konkurs dla młodzieży licealnej z zakresu wiedzy o UMCS,
 • cykl wykładów i prezentacji przedstawicieli kół naukowych w szkołach partnerskich,
 • wiele innych wydarzeń, konkursów, wystaw, wykładów oraz debat, które odbywać się będą w ramach obchodów 70-lecia UMCS.

Po prezentacji odbyła się dyskusja. Prezydent Lublina dr Krzysztof Żuk zaproponował, aby 70-lecie UMCS wykorzystać do międzynarodowej promocji uczelni oraz zbudować strategię marketingową z punktu widzenia akademickiego Lublina. Reprezentujący Marszałka Województwa Lubelskiego Bogdan Kawałko, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, zasugerował, aby powiązać obchody z kalendarzem wydarzeń najważniejszych instytucji w regionie i aby do nagłośnienia jubileuszu wykorzystać kontakty z uczelniami zagranicznymi. Zbigniew Kmicic, Prezes Związku Pracodawców Ziemi Lubelskiej, wyraził uznanie dla bogatego programu obchodów, podkreślił też konieczność współpracy Uczelni z przedsiębiorcami oraz udział w takich inicjatywach, jak np. Kongres Pracodawców Polski Wschodniej. Prezes Stowarzyszenia Absolwentów UMCS Zygmunt Kwiatkowski przedstawił propozycję, aby w Warszawie zorganizować cykl imprez nawiązujących do jubileuszu UMCS. Starosta lubelski Paweł Pikula zaproponował, aby jedną z konferencji naukowych poświęcić działalności UMCS na rzecz samorządu terytorialnego. Przewodniczący Konwentu prof. dr hab. Marian Harasimiuk zaproponował, aby w programie obchodów znalazło się nawiązanie do 10-letniej obecności Polski w Unii Europejskiej.

Prof. Urszula Bobryk, Prorektor ds. Studenckich, przedstawiła szczegółowy program artystyczny związany z obchodami 70-lecia Uczelni oraz udział Chóru UMCS w jubileuszu 10-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej. Prof. dr hab. Ryszard Dębicki, Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, dziękując za sugestie zebranych dotyczące wzbogacenia programu obchodów, dodał, że jak dotąd zaplanowanych jest ok. 70 imprez naukowych na uczelni, związanych z jubileuszem, i ta liczba wciąż wzrasta.

Przewodniczący Konwentu prof. dr hab. Marian Harasimiuk zwrócił uwagę na potrzebę skutecznej promocji programu jubileuszu, zaś Grażyna Fiok, Kanclerz UMCS, poprosiła zebranych o wsparcie tych działań.

Na koniec Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski wraz z Przewodniczącym Konwentu prof. dr. hab. Marianem Harasimiukiem podziękowali członkom Konwentu za owocną dyskusję oraz wszystkie propozycje i zapewnili, że będą one wzięte pod uwagę.

  Dla pracowników