Baza Ekspertów Medialnych UMCS

Szanowni Państwo, mając na uwadze dobry wizerunek Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz utrzymanie jak najlepszych relacji z przedstawicielami środków masowego przekazu (prasa, radio, telewizja), na stronie internetowej Uczelni uruchomiliśmy tzw. Bazę Ekspertów Medialnych UMCS, za pomocą której dziennikarze mają ułatwiony kontakt z ekspertami w poszczególnych, wyspecjalizowanych dziedzinach wiedzy.

Z pewnością wpływa to korzystnie na jakość przekazywanych przez nich informacji, wzmacnia promocję i prestiż UMCS, a także utrwala jego wizerunek jako Uczelni mogącej poszczycić się kompetentną oraz wiarygodną kadrą naukową.

W związku z powyższym, serdecznie zachęcamy i zapraszamy pracowników naukowych Uniwersytetu do współpracy w tworzeniu tej bazy (podgląd). Znajdują się w niej dane kontaktowe (telefon służbowy, e-mail, ewentualnie zdjęcie) nauczycieli akademickich UMCS wraz z opisem ich zainteresowań naukowo-badawczych (dziedziny wiedzy i nauki, w których się specjalizują). 

Osoby zainteresowane współtworzeniem Bazy Ekspertów Medialnych UMCS, proszone są o kontakt: e-mail: rzecznik@umcs.pl, tel. 81 537 52 81, kom.: 506 005 024.

    Dla pracowników

    Data dodania
    28 lutego 2017