Dla nauczycieli

III EDYCJA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI - OPIEKUNÓW PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Z MODUŁEM "STEREOTYPY PŁCIOWE W EDUKACJI":

Gr. C - Harmonogram zajęć dla Zakładu Lingwistyki Stosowanej  pobierz

Gr. B - Harmonogram zajęć dla Instytutu Anglistyki  pobierz

Gr. A Harmonogram zajęć dla Zakładu Lingwistyki Stosowanej pobierz

 


 II EDYCJA SZKOLEŃ  DLA NAUCZYCIELI - OPIEKUNÓW PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Z MODUŁEM "STEREOTYPY PŁCIOWE W EDUKACJI":

  Harmonogramy zajęć dla poszczególnych instytutów:

Instytut Germanistyki

Instytut Anglistyki - gr. A

Instytut Anglistyki - gr. B

Instytut Historii - gr. A

Instytut Historii - gr. B

Instytut Filologii Polskiej - gr. A

Instytut Filologii Polskiej - gr. B

Instytut Filologii Polskiej - gr. C

Zakład Lingwistyki Stosowanej

Instytut Filologii Romańskiej

Instytut Filologii Słowiańskiej 

 


 I EDYCJA SZKOLEŃ dla nauczycieli-opiekunów praktyk pedagogicznych z modułem "Stereotypy płciowe w edukacji":

 Plany szkoleń  dla poszczególnych instytutów:

Instytut Filologii Polskiej

Instytut Filologii Angielskiej

Instytut Filologii Germańskiej

Zakład Lingwistyki Stosowanej

Instytut Filologii Romańskiej

Instytut Filologii Słowiańskiej

Instytut Historii


Materiały dodatkowe dla nauczycieli:

Płeć i rodzaj a edukacja

Człowiek - najlepsza inwestycja