Dla Kandydatów WFiS

16 kwietnia 2018 r. – rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów na stronie www.irk.umcs.pl;

Terminarz:

Europeistyka (studia I i II stopnia), Filozofia (studia I i II stopnia), Kreatywność społeczna (studia I stopnia), Socjologia (w tym Socjologia 40+) (studia I i II stopnia) Zarządzanie w politykach publicznych (studia I stopnia)

 • 16 kwietnia22 września (do godz. 15:00) - internetowa rejestracja kandydatów
 • 13 - 14, 16 lipca – przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób
 • 19 - 20 lipca – przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób
 • 25 - 26 lipca - przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób
 • 17 - 18 i 21 - 22 września - przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób
Kognitywistyka (studia I stopnia)
 • 16 kwietnia – rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 6 lipca – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
 • 11 lipca – zakończenie postępowania kwalifikacyjnego przez wydziałowe komisje rekrutacyjne, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia
 • 13 - 14 lipca i 16 lipca – przyjmowanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • 18 lipca – ogłoszenie kolejnej (2) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 19 - 20 lipca – przyjmowanie dokumentów kandydatów z (2) listy
 • 24 lipca – ogłoszenie kolejnej (3) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 25 - 26 lipca – przyjmowanie dokumentów kandydatów z (3) listy

Kognitywistyka (studia I stopnia) - dodatkowa rekrutacja

 • 17 - 25 lipca - internetowa rejestracja Kandydatów
 • 19 - 20 i 25 - 26 lipca - przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób
 • 17 - 18 i 21 - 22 września - przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób
Kognitywistyka (studia II stopnia)
 • 16 kwietnia – 22 lipca - internetowa rejestracja kandydatów
 • 23 lipca – rozmowa kwalifikacyjna, budynek Wydziału Filozofii i Socjologii, pl. M.C. Skłodowskiej 4, pokój 206, godzina 10.00 (tylko dla osób, które nie studiowały kognitywistyki 1. stopnia)
 • 24 lipca - ogłoszenie listy rankingowej
 • 25 - 26 lipca - przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych osób 

Miejsce przyjmowania dokumentów:

 • budynek Wydziału Filozofii i Socjologii, pl. M.C. Skłodowskiej 4, pok. 108 (I piętro)

Godziny przyjmowania dokumentów:

 

 • 10.00-15.00

 

 

Kierunki studiów prowadzone na Wydziale:

 
 
 
 
 

Własny Fundusz Stypendialny


 

Wejdź na stronę Internetowej Rejestracji Kandydatów: www.irk.umcs.pl i zapisz się już dziś!

Jak zostać studentem? Rekrutacja krok po kroku

Kontakt z wydziałową komisją rekrutacyjną: 

 

Studiuj na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS!

Ulotka wydziałowa