Dla kandydatów

 Witamy wszystkich zainteresowanych studiami na germanistyce i lingwistyce stosowanej!

studia I˚ (licencjackie) i studia II˚ (magisterskie) oraz studia podyplomowe 

Trwa rekrutacja na studia prowadzone w Instytucie Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS. Oferowane są studia 1  i 2 stopnia (stacjonarne) oraz studia podyplomowe (niestacjonarne). Opis kierunków i specjalności oraz ogólne zasady rekrutacji podane są na stronie UMCS pod adresem https://irk.umcs.lublin.pl/

Na kierunku germanistyka na studiach 1 stopnia (licencjackich) oferowane są dwie specjalności: język niemiecki w biznesie oraz specjalność nauczycielska. Szczegółowy opis kierunku, terminarz rekrutacji oraz zasady kwalifikacji podane są pod adresem https://irk.umcs.lublin.pl/katalog.php?op=info&id=HUL_FGE_S1&kategoria=
Na studiach 2 stopnia (magisterskich) oferowana jest specjalność nauczycielska oraz specjalność: specjalistyczny język niemiecki. Opis kierunku, terminarz rekrutacji oraz zasady kwalifikacji podane są pod adresem
https://irk.umcs.lublin.pl/katalog.php?op=info&id=HUL_FGE_S2&kategoria=

Tutaj znaleźć można bliższe informacje dotyczące oferty dla kandydatów na studia na kierunku Germanistyka.

Na kierunku lingwistyka stosowana na studiach 1 stopnia (licencjackich) oferowanych jest 6 kombinacji językowych:
- język angielski z językiem niemieckim
- język angielski z językiem portugalskim - specjalność translatoryczna 
- język angielski z językiem rosyjskim
- język angielski z językiem francuskim
- język angielski z językiem hiszpańskim
- język niemiecki z językiem angielskim 
Szczegółowy opis kierunku, terminarz rekrutacji oraz zasady kwalifikacji podane są pod adresem https://irk.umcs.lublin.pl/katalog.php?op=show&kierunek=HULIN&kategoria=&aktywne=&system_studiow=

Na studiach 2 stopnia (magisterskich) oferowane są następujące kombinacje językowe:
- język angielski z niemieckim
- język angielski z rosyjskim
- język angielski z francuskim
- język niemiecki z angielskim
Szczegółowy opis kierunku, terminarz rekrutacji oraz zasady kwalifikacji podane są pod adresem  http://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,lingwistyka-stosowana,21303.chtm

Na studiach podyplomowych oferowany jest kierunek Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych. 
Opis kierunku oraz zasady kwalifikacji podane są na stronie https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,prawo-dla-tlumaczy-przysieglych-i-specjalistycznych,59579.chtm

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do studiowania na w/w kierunkach!