Dla kandydatów

 Witamy wszystkich zainteresowanych studiami na germanistyce i lingwistyce stosowanej!

 W Instytucie Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej prowadzone są następujące kierunki studiów: germanistyka (studia licencjackie i studia magisterskie) oraz lingwistyka stosowana (studia licencjackie i studia magisterskie).
Instytut współdziała też w prowadzeniu kierunku "Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie" a także studiów podyplomowych "Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych". 

Bliższe informacje dotyczące rekrutacji na w/w kierunki podane są w kolejnych zakładkach.

Zapraszamy wszystkich chętnych do studiowania na w/w kierunkach!