Ostatnia aktualizacja
22.01.2021

Zamówienia publiczne

Wykonanie i wdrożenie portalu internetowego Wortal Otwartej Wiedzy (WOW), dostarczenie niezbędnego oprogramowania i sprzętu, przygotowanie dokumentacji, instrukcji, szkolenie użytkowników oraz wsparcie techniczne i graficzno-programistyczne

DK/1/2014-POKL.4.1.1/362

Ogłoszony
03.03.2014
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Projekt: „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” (oznaczenie sprawy: DK/1/2014-POKL.4.1.1/362) współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z realizacją projektu pt. Nowoczesny model zarządzania w UMCS, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Podziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

Najnowsze