Debaty europejskie „Team Europe & The Art of Debate” w Lublinie

Od 15 marca trwają zapisy do udziału w debatach europejskich „Team Europe & The Art of Debate”. W turnieju udział wziąć mogą czteroosobowe drużyny studenckie.

Eliminacje odbędą się 21 marca 2018 r., natomiast debata finałowa zostanie zorganizowana 25 kwietnia 2018 r. Oba wydarzenia odbędą się na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Do każdej z drużyn zostanie przydzielony mentor, który będzie służył wsparciem merytorycznym i organizacyjnym.

Zwycięska drużyna zdobędzie główną nagrodę, którą jest wyjazd do instytucji Unii Europejskiej w Brukseli, zorganizowany przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Ponadto zwycięska drużyna otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł (ufundowaną przez koordynatora projektu), przeznaczoną na pokrycie kosztów uczestnictwa drużyny zwycięskiej w Akademickich Mistrzostwach Polski Debat Oksfordzkich - AMPDO, które odbędą się w maju 2018 r. w Krakowie.

By wziąć udział w turnieju należy wypełnić formularz rejestracyjny (formularz zostanie otwarty 15 marca 2018 r. o godz. 8:00 i będzie czynny do 18 marca do godz. 23:59). Udział w turnieju mogą wziąć tylko cztery drużyny + jedna rezerwowa.
UWAGA! Decyduje kolejność zgłoszeń. Zakwalifikowane drużyny otrzymają drogą mailową stosowna informację wraz z harmonogramem debat tuż po zakończeniu rekrutacji.

Konkurs jest organizowany przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. W 2018 r. rozegrany będzie w oparciu o sieć Centrów Dokumentacji Europejskiej w Lublinie i Poznaniu. Za jego realizację w województwie lubelskim odpowiada Centrum Dokumentacji Europejskiej oraz Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Natomiast w województwie wielkopolskim przez Centrum Dokumentacji Europejskiej w Poznaniu we współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Celem inicjatywy jest zachęcenie młodych Polaków do refleksji i debaty na temat ważnych bieżących kwestii dotyczących Unii Europejskiej, w tym priorytetów politycznych Komisji Europejskiej oraz promowania korzystania z unijnych sieci informacyjnych, w tym Team Europe oraz Centrów Dokumentacji Europejskiej. Zadaniem projektu jest też stworzenie studentom warunków do praktycznego doskonalenia talentów oratorskich, kulturalnego dyskutowania z poszanowaniem przeciwnej strony, empatii, pracy zespołowej a także spokojnego i racjonalnego argumentowania.