Debaty europejskie „Team Europe & The Art of Debate” w Lublinie

Od 15 marca trwają zapisy do udziału w debatach europejskich „Team Europe & The Art of Debate”. W turnieju udział wziąć mogą czteroosobowe drużyny studenckie.

Eliminacje odbędą się 21 marca 2018 r., natomiast debata finałowa zostanie zorganizowana 25 kwietnia 2018 r. Oba wydarzenia odbędą się na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Do każdej z drużyn zostanie przydzielony mentor, który będzie służył wsparciem merytorycznym i organizacyjnym.

Zwycięska drużyna zdobędzie główną nagrodę, którą jest wyjazd do instytucji Unii Europejskiej w Brukseli, zorganizowany przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Ponadto zwycięska drużyna otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł (ufundowaną przez koordynatora projektu), przeznaczoną na pokrycie kosztów uczestnictwa drużyny zwycięskiej w Akademickich Mistrzostwach Polski Debat Oksfordzkich - AMPDO, które odbędą się w maju 2018 r. w Krakowie.

By wziąć udział w turnieju należy wypełnić formularz rejestracyjny (formularz zostanie otwarty 15 marca 2018 r. o godz. 8:00 i będzie czynny do 18 marca do godz. 23:59). Udział w turnieju mogą wziąć tylko cztery drużyny + jedna rezerwowa.
UWAGA! Decyduje kolejność zgłoszeń. Zakwalifikowane drużyny otrzymają drogą mailową stosowna informację wraz z harmonogramem debat tuż po zakończeniu rekrutacji.

Konkurs jest organizowany przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. W 2018 r. rozegrany będzie w oparciu o sieć Centrów Dokumentacji Europejskiej w Lublinie i Poznaniu. Za jego realizację w województwie lubelskim odpowiada Centrum Dokumentacji Europejskiej oraz Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Natomiast w województwie wielkopolskim przez Centrum Dokumentacji Europejskiej w Poznaniu we współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Celem inicjatywy jest zachęcenie młodych Polaków do refleksji i debaty na temat ważnych bieżących kwestii dotyczących Unii Europejskiej, w tym priorytetów politycznych Komisji Europejskiej oraz promowania korzystania z unijnych sieci informacyjnych, w tym Team Europe oraz Centrów Dokumentacji Europejskiej. Zadaniem projektu jest też stworzenie studentom warunków do praktycznego doskonalenia talentów oratorskich, kulturalnego dyskutowania z poszanowaniem przeciwnej strony, empatii, pracy zespołowej a także spokojnego i racjonalnego argumentowania.