Debata w Tanzanii

W grudniu 2019 r. w Jordan University College (JUCo) w Morogoro w Tanzanii (uczelni partnerskiej UMCS) odbyła się XIV Debata Filozoficzna. Tym razem miała ona ekonomiczny charakter ze względu na osobę wprowadzającą do debaty – dr. Konrada Czernichowskiego przebywającego na stażu naukowo-dydaktycznym w JUCo. Tematem debaty było pytanie „Can Free Market Be Fair?” Pomysłodawcą i organizatorem comiesięcznych debat jest dr Grzegorz Trela, polski filozof od lat pracujący w Tanzanii.

Ekonomia – jak wiadomo – wywodzi się z filozofii. We wprowadzeniu prelegent dokonał konceptualizacji pojęć „market” and „fair”, przedstawił założenia wolnego rynku i ekonomii nakazowo-rozdzielczej. Odwołał się m.in. do Adama Smitha i Miltona Friedmana, przedstawiając zarówno korzyści, jak i źródła zawodności wolnego rynku.

W Tanzanii żywe jest wspomnienie Ujamaa – swoistego rodzaju socjalizmu, wprowadzonego przez bardzo szanowanego tu Juliusa Nyererego, pierwszego prezydenta. Dlatego debata była gorąca. Studenci (pochodzący nie tylko z Tanzanii, ale także Kenii, Malawi czy Nigerii) wyrażali swoje wątpliwości, czy wolny rynek może być sprawiedliwy, i przedstawiali poglądy na kapitalizm opierający się na wolnym rynku ze swojej perspektywy.

    Aktualności

    Data dodania
    10 stycznia 2020