Czerniczyn, stan. 3 - promocja publikacji

Dyrektor Instytutu Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. UMCS

Dyrektor Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie
Bartłomiej Bartecki

mają przyjemność zaprosić
na promocję publikacji pt.

Wielokulturowe stanowisko 3 w Czerniczynie
w świetle badań archeologicznych w latach 1981-1985

pod redakcją Anny Hyrchały

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 29 stycznia 2018 r.
o godz. 11.00 w sali 09 (Stara Humanistyka)
w Instytucie Archeologii UMCS w Lublinie
 
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin

    Aktualności