Czasopisma Instytutu Informatyki UMCS


Czasopisma Instytutu Informatyki UMCS prenumerowane w formie drukowanej


1. Annales UMCS - Sectio AI - Informatica (roczniki: 2003 - 2007)

2. Informatyka Teoretyczna i Stosowana (roczniki: 2001 - 2006)

3. International Journal of Foundations of Computer Science (2008)

4. Journal of Functional Programming (2008)

5. Linux Magazine

6. Machine Graphics and Vision (roczniki: 2007-2008)

7. Metody Informatyki Stosowanej (roczniki: 2007-2008)

8. Net World

9. PC Format DVD

10. PC World Komputer DVD

11. Studia Informatica (roczniki: 2005-2007)