Coaching

Uczestnicy Akademii Liderów UMCS będą mieli możliwość skorzystania z sesji coachingowych prowadzonych przez wykwalifikowanych coachów.

Coaching jest procesem wzmacniajacym indywidualny, stały i kompleksowy rozwój kompetencji człowieka. Inspiruje i pozwala budować wartościowe postawy, rozwijać nowe strategie zachowań oraz osiągać zamierzone cele i rezultaty. Wpływa na lepsze wykorzystywanie własnych umiejętności i naturalnych zdolności, wpływa na kreatywnośc i zwiększa motywację.

 

Różnica między wielkimi ludźmi a całą resztą jest taka, że wielcy ludzie aktywnie tworzą swoje życie, podczas, gdy wszyscy inni są stworzeni przez ich życie, pasywnie czekają, by zobaczyć, gdzie ich życie zabierze. Różnica między tymi dwoma podejściami to różnica pomiędzy życiem pełnią życia a samym tylko egzystowaniem.

Michael. E Gerber

Zapisy na indywidualne sesje coachingowe będą możliwe po ukończeniu warsztatów.