Coaching

Uczestniczki i Uczestnicy warsztatów mają możliwość skorzystania z sesji coachingowych prowadzonych przez wykwalifikowanych coachów.

Coaching jest procesem wzmacniajacym indywidualny, stały i kompleksowy rozwój kompetencji człowieka. Inspiruje i pozwala budować wartościowe postawy, rozwijać nowe strategie zachowań oraz osiągać zamierzone cele i rezultaty. Wpływa na lepsze wykorzystywanie własnych umiejętności i naturalnych zdolności, wpływa na kreatywnośc i zwiększa motywację.

 

Dowiedz się więcej:
mgr Magdalena Bis
Zespół ds. rozwoju zawodowego
magdalena.bis@poczta.umcs.lublin.pl
81 537 50 69

 

Różnica między wielkimi ludźmi a całą resztą jest taka, że wielcy ludzie aktywnie tworzą swoje życie, podczas, gdy wszyscy inni są stworzeni przez ich życie, pasywnie czekają, by zobaczyć, gdzie ich życie zabierze. Różnica między tymi dwoma podejściami to różnica pomiędzy życiem pełnią życia a samym tylko egzystowaniem.

Michael. E Gerber