Coaching

Coaching to metoda pracy, która jest nastawiona na osiąganie celów, które sobie zakładamy. Coach nie wyznacza kierunku, w którym ma podążać klient, to on sam wie czego potrzebuje i co chce osiągnąć.

Coaching to indywidualna praca z coachem, pozwalająca rozpoznać swoje umiejętności, zdolności i talenty oraz pełniej wykorzystać potencjał. Coaching jest zorientowany wyłącznie na teraźniejszość i przyszłość, ponieważ przeszłości nie możemy zmienić. Coaching pomaga przekraczać bariery, rozszerzać strefę komfortu, poznać lepiej samego siebie, podnieść poczucie własnej wartości, znaleźć równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

Na bezpłatne sesje coachingowe zapraszają:

  • Magdalena Bis
    psycholog, certyfikowany coach ICC, w pracy coachingowej korzysta z narzędzi MBTI® Step I i Step II, EQ-i®, Extended Disc®
    e-mail: Magdalena.Bis@umcs.lublin.pl
  • Marzena Bichta
    psycholog, pracuje w nurcie skoncetrowanym na rozwiązaniach (II stopień TRS), korzysta z narzędzi MBTI® Step I i Step II, EQ-i®
    e-mail: Marzena.Bichta@umcs.lublin.pl

Prosimy o telefoniczne (81 537 50 69) lub mailowe ustalenie terminu spotkania z coachem.

Zapraszamy!
Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS